ป๊อกเด้งออนไลน์ สมัครบอลสเต็ป GClub

ป๊อกเด้งออนไลน์ กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “แผน” “อาจ” “อาจ” “จะ” “ควร” และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ข้อความเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่าง PNK และ Gaming & Leisure Properties, Inc. (NASDAQ:GLPI) โดย PNK จะขายทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ให้กับ GLPI และแยกการดำเนินงานของ PNK ออกเป็นหน่วยใหม่ บริษัท สาธารณะ; ความสามารถของ PNK Entertainment ในการจัดหาเงินทุนที่จำเป็นในการทำธุรกรรมกับ GLPI การได้รับอนุมัติตามกฎข้อ

บังคับและผลสำเร็จของธุรกรรมและระยะเวลาดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอาศัยสมมติฐาน การประมาณการ และข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และเหตุการณ์ในอนาคตจำนวน

หนึ่ง และอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ หลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PNK ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่เกิดขึ้นจริง ที่สะท้อนอยู่ในข้อความดังกล่าว ไม่มีการรับประกันว่าธุรกรรมกับ GLPI จะเสร็จสมบูรณ์ในกรอบเวลาใดหรือทั้งหมด หรือ PNK Entertainment จะสามารถได้รับเงินทุนที่จำเป็นในการปิดธุรกรรมกับ

GLPI ดังนั้น PNK ขอเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้มีคุณสมบัติตามปัจจัยและความไม่แน่นอนที่สำคัญเหล่านี้และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่สะท้อนโดย

ข้อความดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นไปได้ โปรดตรวจสอบเอกสารที่ PNK ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8 -K.

การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตามหลักทรัพย์ กฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าว ไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ เว้นแต่โดยวิธีการของหนังสือชี้ชวนที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ

มาตรา 10 ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอระหว่าง GLPI และ Pinnacle นั้น GLPI ได้ยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในแบบฟอร์ม S-4 (ไฟล์หมายเลข 333-206649) ซึ่งรวมถึงคำชี้แจงสิทธิ์ในการมอบฉันทะร่วมกันขั้นสุดท้าย ของ GLPI และ Pinnacle ที่ประกอบเป็นหนังสือชี้ชวนของ GLPI การสื่อสารนี้ไม่ได้ใช้แทนหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนร่วมหรือเอกสารอื่นใดที่ GLPI หรือ Pinnacle

อาจยื่นต่อ SEC หรือส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ ใบแจ้งการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16

กุมภาพันธ์ 2559 Pinnacle ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่หรือประมาณวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 . ขอแนะนำให้นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์อ่านแบบฟอร์ม S-4 ซึ่งรวมถึงคำชี้แจงการมอบฉันทะร่วมที่ชัดเจน/ยื่นหนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จะยื่นต่อ SEC หากและเมื่อใดที่เอกสารเหล่านั้นพร้อมใช้งาน เนื่องจากจะปรากฎในเอกสารดังกล่าวwww.sec.gov . สามารถดูสำเนาเอกสารที่ GLPI ยื่นต่อ SEC ได้ฟรีที่เว็บไซต์นักลงทุน

สัมพันธ์ของGLPI ที่ invest.glpropinc.com หรือติดต่อตัวแทนนักลงทุนสัมพันธ์ของ GLPI ที่ (203) 682-8211 สำเนาเอกสารที่ Pinnacle ยื่นต่อ SEC นั้นมีให้ฟรีที่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Pinnacle ที่ invest.pnkinc.com หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Pinnacle ที่ (702) 541-7777

SAN JOSE, Calif., March 30, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) ผู้ให้บริการโซลูชั่นคอนเทนเนอร์ เวอร์ชวลไลเซชั่น และการจัดการข้อมูล และบริษัทแม่ของ Overland Storage และ Tandberg Data ประกาศในวันนี้ว่าSnapSync™ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นส่วนตัว และรวดเร็วสำหรับองค์กรและ SMB

SnapSync ใช้เทคโนโลยีการกระจายข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ ทำงานบนผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล SnapServer® ในสถานที่ยอดนิยมของบริษัท และ SnapCLOUD ™บนคลาวด์และเข้ากันได้กับไคลเอนต์ Android, iOS, Windows และ MacOS

ข้อเสนอที่ผสานรวม SnapSync สำหรับการปรับใช้ Cloud Storage แบบส่วนตัวและแบบไฮบริดทำให้ผู้ใช้สามารถซิงโครไนซ์ แชร์ และเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ทุกขนาดจากทุกที่บน

อุปกรณ์ใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ไคลเอนต์เป้าหมาย ข้อเสนอบริการที่ออกใหม่และขั้นสูงนั้นมีราคาเพียงเสี้ยวเดียวของผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล ‘box’ แบบ

สาธารณะบนคลาวด์ทั่วไป ที่สำคัญกว่านั้น SnapSync ให้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่าและการควบคุมไอทีจากส่วนกลางที่ซับซ้อนของข้อมูลไคลเอนต์ในขณะที่ให้การกู้คืนและสำรองข้อมูลจากภัยพิบัติทันที

“ที่วิทยาลัย Lucas College และ Graduate School of Business ของ San José State University เรามีเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา เช่นเดียว

กับความจำเป็นในการสำรองข้อมูลที่แข็งแกร่งและโครงสร้างพื้นฐานการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของเราจัดเก็บข้อมูลการวิจัยจำนวนมากและปกป้องข้อมูลนักศึกษาไว้ใน

เครื่องสำนักงานของพวกเขา” Malu Roldan รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยธุรกิจกล่าว “ด้วยการมีโหนดที่ปลอดภัยและซ้ำซ้อนในเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ ผู้ใช้ของเรา

สามารถซิงค์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคีย์แบบเลือกและโดยอัตโนมัติ ในขณะที่มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปกป้องอย่างดีและสามารถจำลองได้อย่างรวดเร็วหากมีข้อผิดพลาดที่ใดก็ได้ใน เครือข่ายของเรา ฉันยินดีที่จะบอกว่าเราสามารถใช้ SnapSync เพื่อจัดการกับข้อกำหนดที่เข้มงวดเหล่านี้ได้”

“เราได้ออกแบบ SnapSync ให้ไม่เพียงแต่ทำให้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ยังขยายขีดความสามารถไปยังหน่วยจัดเก็บข้อมูล Snap จำนวนมากที่จัดส่งไปยังบริษัทต่างๆ ทั่วโลก”

Eric Kelly ซีอีโอของ Sphere3D กล่าว “กลยุทธ์และยุทธวิธีในการเข้าสู่ตลาดของเราจะยังคงใช้ประโยชน์จากฐานการติดตั้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ของเรา ซึ่งจะช่วยเร่งการนำข้อเสนอแบบบูรณาการของเราไปใช้ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ เราจะยังคงกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดแนวตั้งใหม่ๆ เช่น การศึกษา ที่ต้องการความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และบริการระดับโลกในระดับสูง”

จากการศึกษาตลาดจาก Osterman Research ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีและผู้มีอิทธิพล 75% มีความกังวลเกี่ยวกับระดับการใช้การซิงค์ไฟล์ของผู้บริโภคและเครื่องมือการแบ่งปันภายใน

องค์กร และถือว่าการขาดการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการจัดการด้านไอทีเป็นปัญหาสำคัญ . ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์จัดเก็บไฟล์บนคลาวด์ยอดนิยมอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งลิงก์อีเมลเพื่อแชร์ไฟล์ ซึ่งทำให้ผู้รับสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถส่งต่อได้ครั้งแล้วครั้งเล่า และช่วยให้ข้อมูลนั้นถูกจับได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

“ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีรู้สึกผิดหวังกับการขาดการควบคุมแบบรวมศูนย์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลองค์กรในคลาวด์ ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ซึ่งใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของพวกเขาในการทำงาน ด้วย SnapSync ผู้ริเริ่มการแชร์ไฟล์จะอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้สามารถควบคุมข้อมูลได้ดีขึ้นและผู้จัดการไอทีด้านเนื้อหา” Mark

Bowker นักวิเคราะห์ของกล่าว “คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมของ SnapSync เช่น คีย์ที่เข้ารหัส ทำให้ผู้สร้างเอกสารสามารถลบการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งได้ หากไม่ต้องการการเข้าถึงอีกต่อไป สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะยังคงปลอดภัยภายในองค์กร”

ระบบจัดเก็บข้อมูลที่แข่งขันกันส่วนใหญ่จะสำรองข้อมูลเป็นระยะ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ และอื่นๆ และข้อมูลอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการดึงข้อมูลโดยผู้ให้บริการอุปกรณ์หลัง

จากระบบล่ม องค์กรที่ใช้ประโยชน์จาก SnapSync private Cloud จะได้รับประโยชน์จากการกู้คืนความเสียหายอย่างรวดเร็วและความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการกู้คืนข้อมูลนั้นเกือบสมบูรณ์

หากมีการซิงโครไนซ์กับโครงสร้างพื้นฐานที่ยึดตาม Snap ส่วนกลางของบริษัท สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยฟีเจอร์การจำลองแบบต่อเนื่องระหว่างไซต์ถึงไซต์ที่เก็บข้อมูล Snap ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลล่าสุดจะได้รับการสำรองข้อมูล กู้คืน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

“ในโลกธุรกิจที่คล่องตัวในปัจจุบัน ผู้ใช้ระดับองค์กรกำลังมองหาการเข้าถึงข้อมูลองค์กรแบบเปิดตลอดเวลา ผสานกับคลาวด์ พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่และปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ

VPN ตลอดเวลา SnapSync ร่วมกับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล Snap ของเรามอบข้อเสนอด้านคุณค่าให้กับองค์กรและ SMB ที่มีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำที่สุด การกำหนดค่าที่ปลอดภัยที่สุดและปรับขนาดได้มากที่สุดเพื่อแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล โดยมีความรู้ว่าหากมีความล้มเหลวของระบบที่สำคัญ พวกเขาสามารถทำได้ พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีโดยมีเป้าหมายจุดกู้คืน

(RPO) ที่เกือบเป็นศูนย์” Nilesh Patel รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดของ Sphere 3D กล่าว เขาสรุปว่า “เราเชื่อว่านี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและปลอดภัยที่สุดในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านความคล่องตัวของพนักงาน”

SnapSync เข้ากันได้กับไคลเอนต์ Android, iOS, Windows และ MacOS และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SnapServer ของ Sphere 3D รวมถึงบน

แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลเสมือน SnapCLOUD ที่อยู่ใน Microsoft Azure Cloud Marketplace ราคาสำหรับบันเดิลคลาวด์ส่วนตัวพร้อมอุปกรณ์ SnapServer เริ่มต้นที่ 1795 ดอลลาร์สหรัฐฯ MSRP โดยมีใบอนุญาต SnapSync ปีแรกสำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 25 คนรวมอยู่ด้วย นั่นคือราคาที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับลูกค้า SnapServer และ

ที่มีอยู่ซึ่งระบบสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ GuardianOS เวอร์ชันล่าสุดได้ ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ SnapSync แบบสแตนด์อโลนจะมีให้สำหรับสัญญารายปีหรือ 3 ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน คุณสมบัติ และประโยชน์ของ SnapSync โปรดไปที่หน้าเว็บ SnapSync ที่http://www.overlandstorage.com/products/snapsync/index.aspx#Overview _

SnapCLOUD เป็นแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเสมือนที่ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร SnapServer® ของ Sphere 3D ซึ่งได้รับการติดตั้งโดยลูกค้ากว่า 300,000 รายทั่วโลก

และ SnapServer สร้างขึ้นจากระบบปฏิบัติการ GuardianOS ที่ได้รับรางวัล นำความเรียบง่ายในการปรับใช้ที่จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรและการปกป้องข้อมูลในไม่กี่นาทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเติบโตของธุรกิจที่ไม่ได้วางแผนไว้ SnapCLOUD และ SnapServer ให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ผู้ใช้สามารถจัดการและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วโลกจากส่วนกลางเพื่อปรับปรุงทั้งศูนย์ข้อมูลทางกายภาพภายในองค์กรและ/หรือข้อมูลในระบบคลาวด์ ทำให้การจัดการข้อมูลทั่วทั้งองค์กรจะเหมือนกันทุกที่

ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่และทุกอุปกรณ์ ฟังก์ชันการซิงค์และแชร์ในตัวของ SnapSync ช่วยให้ผู้ใช้และอุปกรณ์สามารถแบ่งปันข้อมูลโดยตรงจาก Snap ที่สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ

ผู้ใช้ SnapCLOUD สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายจาก Microsoft Azure Marketplace ลูกค้าจ่ายเฉพาะสิ่งที่พวกเขาใช้

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างราบรื่นผ่านคุณลักษณะ DynamicRAID ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ได้ เช่นเดียวกับการเพิ่มหรือลดขนาดไดนามิกของพูลการจัดเก็บข้อมูลเมื่อความต้องการด้านความจุเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ต้องจัดเตรียมใหม่หรือมีการแทรกแซงด้านไอที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร SnapServer หรือที่จัดเก็บข้อมูลเสมือน SnapCLOUD บน Microsoft Azure ให้ไปที่http://www.overlandstorage.com/products/snapsync/index.aspx#HowToBuy

Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) นำเสนอเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์และเวอร์ชวลไลเซชัน ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์การจัดการข้อมูลที่เปิดใช้งานโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับภาระงาน เรา

บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการผสมผสานระหว่างแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ เดสก์ท็อปเสมือน พื้นที่เก็บข้อมูลเสมือน และแพลตฟอร์มไฮเปอร์คอนเวอร์จจริง การนำเสนอคุณค่าของ Sphere 3D

นั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา—เราอนุญาตให้องค์กรปรับใช้กลยุทธ์คลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว หรือไฮบริดร่วมกันในขณะที่สำรองข้อมูลด้วยโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัย Sphere 3D พร้อม

ด้วยบริษัทในเครือOverland StorageและTandberg Data มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ได้แก่Glassware 2.0™, SnapCLOUD™ , SnapScale® ,SnapServer® , V3® , RDX®และNEO® _ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.sphere3d.com ติดตามเราบน Twitter @ Sphere3D หรือ@overlandstorage

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ผลลัพธ์จริงและระยะเวลาของเหตุการณ์อาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในธุรกิจของ Sphere 3D หรือ

ธุรกิจของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Overland Storage และ Tandberg Data; ความต้องการเงินสดที่เพิ่มขึ้นของ Sphere 3D หรือการที่เราไม่สามารถรับหนี้

สินหรือการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ประสิทธิภาพและการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ Snap ช่วงเวลาของการเปิดตัวและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรา การนำผลิตภัณฑ์

ของเราไปใช้โดยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน ระดับความสำเร็จของความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การดำเนินการที่เป็นไปได้โดยลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง หรือ

หน่วยงานกำกับดูแล และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานตามระยะเวลาของ Sphere 3D ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา และการยื่นเอกสารอื่นๆ กับหน่วย

งานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา (www.sedar.com) และในรายงานตามระยะเวลาก่อนหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (www. sec.gov) และความเสี่ยงที่มีรายละเอียดในแบบฟอร์ม F-4/A ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ Sphere 3D กับ Overland Storage ที่ยื่นต่อ SEC Sphere 3D ไม่มีภาระ

ผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่าง

อื่น คู่แข่งหรือหน่วยงานกำกับดูแล และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานตามระยะเวลาของ Sphere 3D ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา และการยื่นเอกสารอื่นๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา (www.sedar.com) และในรายงานตามระยะเวลาก่อนหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

สหรัฐอเมริกา (www. sec.gov) และความเสี่ยงที่มีรายละเอียดในแบบฟอร์ม F-4/A ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ Sphere 3D กับ Overland Storage ที่ยื่นต่อ SEC Sphere

3D ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาใน

อนาคต หรืออย่างอื่น คู่แข่งหรือหน่วยงานกำกับดูแล และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานตามระยะเวลาของ Sphere 3D ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของเรา

และการยื่นเอกสารอื่นๆ กับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา (www.sedar.com) และในรายงานตามระยะเวลาก่อนหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (www. sec.gov) และความเสี่ยงที่มีรายละเอียดในแบบฟอร์ม F-4/A ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ Sphere 3D กับ Overland Storage ที่

ยื่นต่อ SEC Sphere 3D ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่างอื่น sedar.com) และในรายงานตามระยะเวลาก่อนหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

(www.sec.gov) และความเสี่ยงที่มีรายละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม F-4/A ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ Sphere 3D กับ Overland Storage ที่ยื่นต่อ SEC Sphere 3D ไม่มี

ภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรือ

อย่างอื่น sedar.com) และในรายงานตามระยะเวลาก่อนหน้าที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (www.sec.gov) และความเสี่ยงที่มีราย

ละเอียดอยู่ในแบบฟอร์ม F-4/A ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ Sphere 3D กับ Overland Storage ที่ยื่นต่อ SEC Sphere 3D ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่างอื่นแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย–(Marketwired – 30 มีนาคม 2016) – Flinders Resources Limited (“Flinders” หรือ “บริษัท”) (TSX VENTURE:FDR)ยินดีที่จะให้ข้อมูลอัปเดตต่อไปนี้เกี่ยวกับการตลาดแก่ลูกค้าที่มีความบริสุทธิ์สูง กราไฟท์เกรดแบตเตอรี่จากเหมือง Woxna ของบริษัทในสวีเดน

Flinders เหมือง Woxna ที่เป็นเจ้าของ 100% และหัวกลั่นในสวีเดนเป็นโรงงานผลิตกราไฟท์ในการดำเนินงานเต็มรูปแบบที่ทันสมัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวซึ่งได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่ (100,000 ตันต่อปี) โรงงานนี้ได้รับการทดสอบใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วและยังคงอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับการผลิตจนกว่าความต้องการกราไฟท์สำหรับเกรดทนไฟจะเพิ่มขึ้น ตลาดกราไฟท์แบบดั้งเดิมนี้อ่อนแอในปัจจุบันเนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวซึ่งมีโอกาสฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัตราการ

เติบโตที่ชะลอตัวในบราซิลและจีน (ที่มา – เกณฑ์มาตรฐานแร่ปัญญา). Flinders ป๊อกเด้งออนไลน์ เชื่อว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อชดเชยการตกต่ำนี้ในตลาดกราไฟท์แบบดั้งเดิม กระแสรายได้ของบริษัทสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการรวมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น กราไฟท์เกรดแบตเตอรี่ที่มีความบริสุทธิ์สูงทรงกลมในสายผลิตภัณฑ์ของเราFlinders ซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของจีน กำลังสรุปขั้นตอนสำหรับการผลิตกราไฟท์เกรดแบตเตอรี่ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่โรงงาน Woxna เทคโนโลยีการประมวลผลนี้ใช้วิธีการ

ทำให้บริสุทธิ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางการค้าเพียงวิธีเดียวในโลกที่ใช้ในประเทศจีนเพื่อจัดหาความต้องการทั่วโลกในปัจจุบันสำหรับความต้องการกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูง ปัจจุบันจีนเป็นแหล่งเดียวสำหรับกราไฟท์เกล็ดธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมกับผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตตัวอย่างกราไฟท์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากสารสกัดเข้มข้นที่ผลิตในเหมือง Woxna ในสวีเดน

ตลาดกำลังเติบโตสำหรับกราไฟท์ทรงกลมที่ไม่เคลือบเกรดแบตเตอรี่โดยมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ราคาพุ่งขึ้นเกิน 3% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การผลิต EV

ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 340,000 หน่วยในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเกือบ 140% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เท่านั้น ความต้องการแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้คาดว่าจะทำให้ยอดขายกราไฟท์ทรงกลมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา – เกณฑ์มาตรฐานแร่ปัญญา).

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นส่วนสำคัญของตลาดการจัดเก็บพลังงานซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก เกณฑ์มาตรฐานแร่ปัญญาคาดการณ์ว่าประมาณ

90% ของกราไฟท์ทรงกลมที่ผลิตทั่วโลกถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บพลังงาน มีกราไฟต์มากกว่าลิเธียมประมาณ 10 เท่าที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน กราไฟท์ทรงกลมตามเนื้อผ้าทำจา

กกราไฟท์ประดิษฐ์เนื่องจากมีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูง กราไฟท์สังเคราะห์ผลิตจากผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมากและมีราคาแพง ผู้ผลิตแบตเตอรี่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทนกราไฟท์สังเคราะห์ที่มีราคาแพง และกราไฟท์ทรงกลมแบบเกล็ดธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นตัวเลือกที่ต้องการ

ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2016 ทีมการตลาดของ Flinders จะทัวร์ตลาดทั่วโลก เพื่อสาธิตตัวอย่างกราไฟท์ทรงกลมที่มีความบริสุทธิ์สูงของ Woxna ทั่วทั้งสหภาพยุโรป

อเมริกาเหนือ และเอเชีย ทัวร์จะเน้นไปที่ผู้ผลิตรถยนต์และเซลล์แบตเตอรี่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าที่จะช่วยให้ Flinders อนุญาตและสร้างโรงงานกราไฟต์ที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งอยู่ติดกับโรงงานที่มีความเข้มข้นในการปฏิบัติงานที่มีอยู่

แบลร์ เวย์ ประธานและซีอีโอกล่าวว่า”ฟลินเดอร์สอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ซึ่งอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกม ด้วยเหมืองและเครื่องสกัดสารที่ได้รับอนุญาตและใช้งานได้อย่างเต็มที่

เราจึงสามารถผลิตกราไฟท์เข้มข้นเพื่อป้อนเข้าสู่เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เอกสารขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ นี่เป็นหลักชัยสำคัญและตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญสำหรับ Flinders ในภาคส่วนกราไฟท์ ไม่มีบริษัทกราไฟท์สาธารณะอื่นใดในโลกตะวันตกที่ได้กำหนดส่วนประกอบหลักเหล่านี้ซึ่งจำเป็นต่อการเป็นผู้จัดหากราไฟท์เกรดแบตเตอรี่”

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน National Instrument 43-101 สำหรับโครงการ Woxna, Blair Way, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการของบริษัท และ Fellow of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy ได้ตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาของ รุ่นนี้

Flinders Resources เป็นเจ้าของ 100% ของเหมืองกราไฟท์ Woxna และโรงงานแปรรูปที่ตั้งอยู่ในสวีเดน โรงงาน Woxna ที่ได้รับอนุญาตอย่างสมบูรณ์ได้เริ่มดำเนินการใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2014 และสามารถผลิตกราไฟท์เข้มข้นแบบเกล็ดธรรมชาติได้ถึง 11,000 ตันต่อปี โรงงานแปรรูป Woxna อยู่ในสถานะ “พร้อมสำหรับการผลิต” จนกว่าราคากราไฟท์ที่ปรับปรุง

แล้วจะกลับมา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียนและดำเนินการตามแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสำหรับโรงงานแปรรูป Flinders Resources กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรด้านเทคนิคเพื่อกำหนดการปรับเปลี่ยนในโรงงานแปรรูปปัจจุบัน เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อจัดหาตลาดการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ (เรียกรวมกันว่า “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า”) ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่บริษัทเชื่อว่า คาดหวัง หรือคาดการณ์ว่าจะ

เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตคือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุถึง แต่ไม่เสมอไป โดยการใช้คำต่างๆ เช่น “แสวงหา” “คาดการณ์”

“เชื่อ” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดหวัง” และ “ตั้งใจ” และข้อความที่ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ “อาจ” “จะ” “สามารถ” “ควร” “อาจ” หรือ “อาจ” เกิดขึ้นหรือบรรลุได้และสำนวนอื่นที่คล้ายคลึงกัน แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและความคาดหวังของบริษัทตามข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงความสมบูรณ์และการดำเนินการตามโฟลว์ชีต สำหรับความสำเร็จในการผลิตกราไฟท์เกรดแบตเตอรี่ที่มีความบริสุทธิ์สูง บริษัทยังไม่ได้สร้างผลกำไรจากกิจกรรมของบริษัท ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการประมาณปริมาณหรือคุณภาพของแร่ธาตุที่เปิดเผยในบันทึกสาธารณะของบริษัทจะสามารถกู้คืนได้ในเชิงเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง

กับความพร้อมและต้นทุนทางการเงินที่จำเป็นในอนาคต การแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ความสำเร็จของบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ของบริษัท และความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและฝึกอบรมบุคลากรที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในตลาดโลหะและตลาดทุนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทรัพยากรแร่เป็นส่วนใหญ่ เป็นการประมาณการและไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าระวางน้ำหนักและเกรดที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุ หรือระดับการฟื้นตัวที่ระบุจะได้รับการตระหนัก อัตราการผลิตและทุนและต้นทุนอื่น ๆ อาจ

แตกต่างอย่างมากจากการประมาณการ การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร การประเมินทางเศรษฐกิจเบื้องต้นของบริษัทไม่เป็นปัจจุบันหรือถูกต้องอีกต่อไป และบริษัทไม่มีแผนที่

จะเสร็จสิ้นการประเมินทางเศรษฐกิจเบื้องต้นใหม่ การประเมินความเป็นไปได้ก่อนหรือความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากความล้มเหลวทางเทคนิคและเศรษฐกิจสำหรับโครงการกราไฟท์ Woxna; สภาพทางธรณีวิทยาที่ไม่คาดคิด ความล่าช้าในการได้รับหรือไม่ได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐ ทุกขั้นตอนของธุรกิจเหมืองแร่มี

ความเสี่ยงและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และอยู่ภายใต้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและฟื้นฟู บริษัทไม่ทำประกันความเสี่ยงด้านสิ่ง

แวดล้อม และผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในการสำรวจแร่แต่อาจขาดการฝึกอบรมด้านเทคนิคและประสบการณ์ที่จำเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อพัฒนาและดำเนินการเหมืองให้ประสบความสำเร็จ แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าความคาดหวังนั้นสะท้อนให้เห็นในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และสมมติฐานในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าแผน ความตั้งใจ หรือความคาดหวังซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะเกิดขึ้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ และเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทไม่มีเจตนาหรือรับภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

เบเทสดา, แมรี่แลนด์– (Marketwired – 30 มีนาคม 2016) – Arxan Technologiesผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการป้องกันแอปพลิเคชัน ประกาศแต่งตั้ง Jim Love เป็นรองประธานฝ่ายขาย Love จะเป็นผู้นำและดูแลการดำเนินการขายตรงและช่องทางการขายทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนกลยุทธ์การขายทั่วโลกเพื่อเร่งการเติบโตของบริษัท

“Arxan ประสบความสำเร็จในการเติบโตจนถึงจุดที่มีการใช้โซลูชันของเราเพื่อปกป้องแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์มากกว่า 500 ล้านเครื่องทั่วโลก” Joe Sander ซีอีโอของ Arxan กล่าว “แต่โอกาสการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรายังคงอยู่ข้างหน้าเรา สิ่งต่างๆ มากกว่า 2 หมื่นล้านรายการจะเชื่อมต่อกันภายในปี 2020 จากเกมไปจนถึงการชำระเงินผ่านมือถือ องค์กร

ต่างๆ ไม่เพียงแต่จำเป็นต้องเพิ่มความปลอดภัยที่แข็งแกร่งลงในแอปพลิเคชันของตนเพื่อลดความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์พกพาและ IoT ในปัจจุบัน แต่พวกเขายังต้องการทำเช่นนั้นเพราะมันทำให้พวกเขาได้เปรียบทางธุรกิจในการแข่งขัน ภายใต้การนำของ Jim Arxan พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดมหาศาลนี้”

Love นำประสบการณ์ด้านการขายเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นำมากกว่า 20 ปีจากบริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการที่เป็นที่ยอมรับ ก่อนร่วมงานกับ Arxan Love เป็นรองประธานฝ่ายขายของหน่วยธุรกิจอเมริกาเหนือของ Imperva Software ซึ่งเขาเพิ่มยอดจองและรายได้มากกว่า 150% ในเวลาน้อยกว่าสามปี ก่อนหน้าที่ Imperva Love เป็นผู้จัดการทั่วไปของ Red

Hat ในภูมิภาคทางใต้ ซึ่งเขามีรายได้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ก่อนหน้านี้เขาใช้เวลามากกว่าห้าปีในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ PTC ซึ่งเขาเป็นผู้นำกลยุทธ์การขายและประสบความสำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจมากกว่า 1,000% Love เปิดตัวอาชีพของเขาที่ IBM ในโครงการ Vitality ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตผู้บริหารรุ่นต่อไป จากจุดนั้น เขาประสบความสำเร็จในการสร้างและนำทีมไปสู่การเติบโตและการขยายตัวที่น่าประทับใจ

นอกจากการเป็นผู้นำองค์กรขายตรงที่ครอบคลุมอเมริกาเหนือและบางส่วนของ EMEA และ APAC แล้ว Love จะดูแลความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เช่น ความสัมพันธ์กับ IBM, Cigital และบริษัทอื่นๆ ที่ Arxan ได้ทำข้อตกลงไว้ด้วย ภายในหกเดือนที่ผ่านมา Arxan ได้ขยายความร่วมมือเพื่อรวมถึง:

Arxan ทำให้แอปพลิเคชันของโลกมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระดับสากล เทคโนโลยีการป้องกันที่ได้รับสิทธิบัตรเฉพาะของเรา 1) ปกป้องแอปพลิเคชันจากการโจมตี 2) ตรวจจับในขณะใช้งานเมื่อมีการพยายามโจมตี และ 3) ตอบสนองต่อการโจมตีที่ตรวจพบเพื่อหยุด แจ้งเตือน หรือซ่อมแซม Arxan นำเสนอโซลูชันสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา เด

สก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และแพลตฟอร์มแบบฝังตัว ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Internet of Things (IoT) และกำลังปกป้องแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์

มากกว่า 500 ล้านเครื่องในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ได้แก่ บริการทางการเงิน ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ไฮเทค/อิสระ (ISV) การผลิต การดูแลสุขภาพ สื่อดิจิทัล เกม และอื่นๆ สำนักงานใหญ่และการดำเนินงานด้านวิศวกรรมของบริษัทตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีสำนักงานทั่วโลกอยู่ใน EMEA และ APAC เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.arxan.com .

สำหรับมนุษย์ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เพื่อประเมินการสร้างภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในการป้องกันของวัคซีนไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 GeoVax ประกาศว่าได้เริ่มโครงการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกาโดยใช้แพลตฟอร์มวัคซีน MVA-VLP ใหม่ และได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ความร่วมมือกับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอร์เจีย เพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีน ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่าง GeoVax และ CDC ควรขยายขอบเขตและเร่งการพัฒนาวัคซีนซิก้าของบริษัท ผ่านการเข้าถึงแอนติบอดีไวรัสซิก้าที่ CDC และการทดสอบผู้สมัครวัคซีนโดย CDC ในแบบจำลองสัตว์ที่เหมาะสม

Robert McNally, PhD, ประธานและ CEO ของ GeoVax กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทำงานร่วมกันหลายคนในความพยายามของเราในการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา เราได้สร้างโลกขึ้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ของเราเอง ทีมงานระดับเดียวกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาวัคซีนฟลาวิไวรัส ในความพยายามของเราที่จะพัฒนาโซลูชันวัคซีนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่อสุขภาพโลกที่กำลังเติบโตนี้”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ไวรัสซิกาและภาวะแทรกซ้อนที่น่าสงสัยในทารกแรกเกิดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึง 23 มีนาคม 2559 มีประเทศและดินแดนทั้งหมด 61 แห่งทั่วโลก (34 แห่งในอเมริกา) รายงานว่ามีการแพร่กระจายของไวรัสในท้องถิ่น ห้าประเทศ (อาร์เจนตินา

ฝรั่งเศส อิตาลี นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา) รายงานว่ามีการติดเชื้อในพื้นที่โดยที่ไม่มียุงพาหะที่รู้จัก ซึ่งน่าจะเกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายไปยังพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกตะวันตก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อถึง 4 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ CDC ได้ออกคำแนะนำการเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ภายในการระบาดของไวรัสซิกา ซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศบราซิล สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2559

ไวรัสซิกาติดต่อสู่คนโดยหลักผ่านการกัดของยุงลาย Aedes ( A. aegyptiและA. albopictus ) เป็นสมาชิกของFlaviviridaeครอบครัว ซึ่งรวมถึงเชื้อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ของมนุษย์ เช่น ไข้เลือดออก ไข้เหลือง โรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น โรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากเห็บ และไวรัสเวสต์ไนล์ มีความเกี่ยวข้องที่น่าสงสัยระหว่างการติดเชื้อซิกากับความ

พิการแต่กำเนิดขั้นรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง microcephaly ภาวะที่มีมาแต่กำเนิดที่ทำเครื่องหมายโดยหัวเล็กผิดปกติและพัฒนาการของสมองที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร

(GBS) ซึ่งเป็นโรคภูมิต้านตนเองที่พบได้ยากซึ่งอาจทำให้เกิดอัมพาตได้ จำนวน microcephaly ในบราซิลที่เกี่ยวข้องกับไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นเป็น 6,480 โดยที่ 863 รายได้รับการยืนยันและ

5,617 รายยังคงต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับไวรัสซิกา ประเทศ/เขตปกครองอื่นอีก 5 แห่ง (เฟรนช์โปลินีเซีย เอลซัลวาดอร์ เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และซูรินาเม) รายงานว่ามีอุบัติการณ์ของ

ศีรษะเล็กและ/หรือ GBS เพิ่มขึ้นหลังการระบาดของซิกา หลักฐานที่แสดงว่า microcephaly และ GBS เชื่อมโยงกับการติดเชื้อ Zika ยังคงอยู่ แต่ข้อมูลทางระบาดวิทยาและทางคลินิกที่

เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าไวรัส Zika มีโอกาสสูงที่จะเป็นสาเหตุของ microcephaly, GBS และความผิดปกติทางระบบประสาทอื่น ๆ ตามรายงานของ WHO เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นอกเหนือ

จากการควบคุมยุงแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือรักษาโรคที่ได้รับการอนุมัติเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อซิกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสซิกา การตั้งครรภ์ล่าช้า

และปฏิบัติตามการดูแลขั้นพื้นฐานหลังการติดเชื้อ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของซิกาอย่างเร่งด่วน GBS และความผิดปกติทางระบบประสาทอื่น ๆ ตามรายงานที่เผยแพร่โดย

WHO เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นอกเหนือจากการควบคุมยุงแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือรักษาโรคที่ได้รับการอนุมัติเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อซิกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสซิกา การตั้งครรภ์ล่าช้า และปฏิบัติตามการดูแลขั้นพื้นฐานหลังการติดเชื้อ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของซิกาอย่างเร่งด่วน GBS และความผิดปกติทางระบบ

ประสาทอื่น ๆ ตามรายงานที่เผยแพร่โดย WHO เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นอกเหนือจากการควบคุมยุงแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือรักษาโรคที่ได้รับการอนุมัติเพื่อต่อสู้กับการ

ติดเชื้อซิกา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสซิกา การตั้งครรภ์ล่าช้า และปฏิบัติตามการดูแลขั้นพื้นฐานหลังการติดเชื้อ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของซิกาอย่างเร่งด่วนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพระดับคลินิกที่พัฒนาวัคซีนสำหรับมนุษย์เพื่อต่อต้านโรคติดเชื้อโดยใช้แพลตฟอร์มวัคซีน Modified Vaccinia Virus Ankara –

Virus-Like Particle (MVA-VLP) โครงการพัฒนาที่ก้าวหน้าที่สุดของบริษัทมุ่งเน้นไปที่วัคซีนป้องกันเอชไอวีและไวรัสไข้เลือดออก (อีโบลา มาร์บูร์ก ลาสซา) เมื่อไม่นานมานี้

ได้เริ่มโครงการพัฒนาวัคซีนต่อต้านไวรัสซิก้า และเพื่อประเมินการใช้แพลตฟอร์ม MVA-VLP ในการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันมะเร็ง แพลตฟอร์มวัคซีนของ GeoVax รองรับในร่างกายการ

ผลิต VLP ที่ไม่ติดเชื้อจากเซลล์ของผู้ที่ได้รับวัคซีน การผลิต VLP ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ โดยกระตุ้นทั้งแขนของร่างกายและเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จัก ป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเป้าหมาย

การทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนป้องกันเอชไอวีของ GeoVax ดำเนินการโดยเครือข่ายการทดลองวัคซีนเอชไอวี (HVTN) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIH โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) โดยรวมแล้ว วัคซีนเอชไอวีของ GeoVax ในปริมาณและชุดค่าผสมต่างๆ ได้รับการทดสอบในคน 500 คนด้วยผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ปัจจุบัน

ข้อความบางส่วนในเอกสารนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหาร และอาจมีความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่รวมอยู่ในข้อความเหล่านี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงว่า: GeoVax